KOMISJA LITUANISTYCZNA

przy Komitecie Nauk Historycznych
Polskiej Akademii NaukXXIX Konferencja Komisji Lituanistycznej

Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić na XXIX konferencję pod tytułem:  Wielkie Księstwo Litewskie: społeczeństwo i gospodarka, która odbędzie się 22-23 września 2020 roku. Konferencja zorganizowana jest wspólnie z Instytutem  Historii  PAN,  Instytutem  Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Komisja Lituanistyczna
przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa